T.C. Ýçiþleri Bakanlýðý e-icisleri projesi Bilgi Edinme Ýnsan Haklarý Baþvuru Formu e-mevzuat bilgi sistemi TC Kimlik no sorgulama Resmi Gazete

 

 


Bulunduğunuz Yer: Kamu Hizmet Standartı  >>   Kurumlarımızın Hizmet Standartları

 KURUMLARIMIZIN HİZMET STANDARTLARI
 

 

 Bu içeriği yazdırmak için tıklayın...  Yazı tipini küçültmek için tıklayın.  Yazı tipini büyütmek için tıklayın.

T.C.

 TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI 
İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜKAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

  SIRA NO

HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)

     1

Özel Öğretim Kurum Kapatılması

Kurucunun veya Kurucu Temsilcisinin Dilekçesi

2 İş Günü İçinde İl MEM’e gönderilir

    2

Kurucu Yetkilerinin Geçici Olarak Devri Onayı

Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin 17.maddesinde istenilen evraklar

2 İş Günü İçinde İl MEM’e gönderilir

    3

Özel Öğretim Kurumuna Program İlavesi

1-Dilekçe

2-T.T.K.Başkanlığında Onaylanmış Müfredat Programı

2 İş Günü İçinde İl MEM’e gönderilir

    4

Program İptal Onayı

Kurucu/Kurucu Temsilcisi Dilekçesi

2 İş Günü İçinde İl MEM’e gönderilir

    5

Özel Öğretim Kurumları Genel Müdür,Genel Müdür Yardımcısı,Müdür  ve Müdür Yardımcısı İstifa Onayı

1-Dilekçe

2-İş Sözleşmesi

3-Diploma

4- Hizmet Cetveli – Adaylık Bel.

5- Sabıka Beyanı

6- Sağlık Beyanı

7-Nüfus Cüzdan Fot.

8-Varsa Sertifikası

9-İstifa Onayı

2 İş Günü İçinde İl MEM’e gönderilir

    6

Kurumların Kademeli Olarak Kapatılma Onayı

Kurucu Temsilcisinin Dilekçesi

2 İş Günü İçinde İl MEM’e gönderilir

    7

Özel Öğretim Kurumunun Yerleşim ve Kontenjan değişikliği Onayı

1-Dilekçe

2-Yerleşim Planı

3-Öz.Öğrt.Kur.Yönetmeliğinin 19. Maddesinde istenilen evraklar

2 İş Günü İçinde İl MEM’e gönderilir

    8

Özel Öğretim Kurumunun Devri Kurucu veya Kurucu Temsilcisi değişikliği Onayı

1-Dilekçe

2-Noterlikçe Yapılmış Devir Satış sözleşmesi.

3-Yönetim Kurulu Kararı

2 İş Günü İçinde İl MEM’e gönderilir

    9

Özel Öğretim Kurumuna bina yada kat ilavesi yapılması.

1-Dilekçe

2-Yerleşim yeri Planı 4.Nüsha

3-Kira Kontratı

2 İş Günü İçinde İl MEM’e gönderilir

    10

Özel Öğretim Kumunda Öğretime ara verme

Dilekçe

2 İş Günü İçinde İl MEM’e gönderilir

    11

Özel Öğretim Kurumlarının Dönüşümü

1-      Dilekçe

2-      T.T.K.Başkanlığında Onaylanmış Müfredat Programı

3-      Müdür ve 1/3 Oranında eğitim personel dosyası

2 İş Günü İçinde İl MEM’e gönderilir

    12

Özel Öğretim Kurumunun Nakli

1-Dilekçe

2-Yerleşim Planı

3-Kira Kontratı

4-Tapu Fotokopisi (Bina Kuruma aitse)

2 İş Günü İçinde İl MEM’e gönderilir

    13

Özel Öğretim Kurumlarına İlan ve Reklam Yapmaları

01/Ocak-31 Mayıs tarihlerinde arasında İLSİSE işlenmesi ve bir örneğinin öğrencilerin görebileceği bir yere asılarak ilan edilmesi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne Gönderilmesi

2 İş Günü İçinde İl MEM’e Gönderilir

    14

Özel Öğretim Kurumlarına Yönetici Atamasının Yapılması

1-İş Sözleşmesi

2-Diploma

3- Hizmet Cetveli – Adaylık Bel.

4- Sabıka Beyanı

5- Sağlık Beyanı

6-Nüfus Cüzdan Fot.

7-Varsa Sertifikası

 

2 İş Günü İçinde İl MEM’e gönderilir

    15

Özel Öğretim Kurumları Personeli İstifa İşten ayrılma İşe son verme İşlemleri

1-Kurum üst yazı

2-Dilekçe

3-Soruşturma sonucu gelen soruşturma raporu

3 iş günü İçinde İl MEM’e Gönderilir

    16

Personel İcra Yazısı

İl MEM’den ya da İcra Müdürlüklerinden Gelen Kararlar

İlçe MEM’den gelen yazılar en fazla 5 gün içerisinde gerekli yazışmalar yapılır.

    17

İlama Bağlı Borçların Ödenmesi

1-Dilekçe

2-Mahkeme İlamı

3-Serbest Meslek Makbuzu

4-Banka Hesap Bilgileri

5-T.C Kimlik  No

Hizmet birimine gelen yazılar en fazla 5 gün içerisinde gerekli yazışmalar yapılır.

    18

Personel Kimlik Kartı Verilmesi

1-Dilekçe

2-Kurum üst yazı

3-Banka dekontu

Kurumlardan gelen talepler toplanarak en geç 3 gün içerisinde İl MEM’e gönderilir.

    19

Eğitim Araçları ve donatım malzemeleri

1-Okul veya Kurumun talep yazısı

3 iş günü İçinde İl MEM’e Gönderilir

    20

Resmi Mühür

1-Kurum üst yazı

2-Açılış onayı

3-Tahsilat makbuzu

2 iş günü İçinde İl MEM’e gönderilir

    21

Yurt Dışı Görev İzin Onayı

1-Görev yazısı

2-Dilekçe (Okula/Kuruma yazılacak )

3-Yurt dışı izin formu

4-Sözleşme

5-çalışma Programı

6-Okul Müdürlüğünün üst yazısı

7-Kurumun üst yazısı

2 iş günü İçinde İl MEM’e gönderilir

    22

Hizmet Damgalı (Gri) Pasaport Öğrenciler için) formu

1-Görev yazısı

2-Dilekçe (Okula/Kuruma yazılacak )

3-Yurt dışı izin formu

4-Sözleşme

5-çalışma Programı

6-Okul Müdürlüğünün üst yazısı

7-Form

8-Öğrenci Belgesi 12-Nüf.Cüz.Fot.ve Aslı

 

2 iş günü İçinde İl MEM’e gönderilir

    23

Tiyatro

1-Sergilenecek tiyatro eserinin tam metni.

2-İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne hitaben dilekçe (oyunun izni için oyunun oynanacağı okul türünü belirten,adres ve telefon)

3-Kurum üst yazısı (kurumların yapacağı başvurular )

 

Komisyon tarafından incelenip 15 gün içerisinde bildirilir.

    24

Özel Kurum ve Kuruluşlardan Gelen Her Türdeki Yarışmalar

1-İlçe MEM’e Hitaben üst yazı

2-Yarışma Şartnamesi

2 iş günü İçinde gerekli yazışmalar yapılır.

    25

Konferanslar

1-İlçe MEM’e Hitaben Dilekçe

Komisyon tarafından incelenip 15 gün içerisinde bildirilir.

    26

Aylıksız İzin

1-Dilekçe

2-Aylıksız İzin Formu

3-Gerekçesi ve İlgili Belgeler

2 iş günü İçinde İl MEM’e gönderilir

    27

1-Mazeret İzni

1-Mazeret İzin Formu

1 iş  Günü

    28

Sıhhi İzin

1-Dilekçe

2-Mazeret İzin Formu

3-Doktor raporu

 

1 iş  Günü

    29

Yurt Dışı İzni

1-Dilekçe

2-Yurt Dışı izin Formu

3-Varsa İzin belgesi

4-Kurum üst yazısı

2 iş günü İçinde İl MEM’e gönderilir

    30

Askerlik Tehiri

1-Dilekçe

2-Diploma Örneği

3-Nüfus Cüzdan Örneği

4-Askerlik Durum Belgesi

2 iş günü İçinde İl MEM’e gönderilir

    31

Emeklilik

1-Dilekçe

2-6 Adet Resim

3-Nüfus Cüzdan Örneği

4-Askerlik Durum Belgesi

2 iş günü İçinde İl MEM’e gönderilir

    32

Hizmet Belgesi

1-Dilekçe

15 Dakika

    33

İntibak

1-Dilekçe

2-Diploma Örneği

2 iş günü İçinde İl MEM’e gönderilir

    34

Hizmet Birleştirmeleri

1-Dilekçe

2 iş günü İçinde İl MEM’e gönderilir

    35

Askerlik Borçlanması

1-Dilekçe

2-Terhis Belgesi

 3- Hizmet Cetveli

2 iş günü İçinde İl MEM’e gönderilir

    36

Hizmet Borçlanması

1-Dilekçe

2-Bağlı

3- Hizmet Cetveli

2 iş günü İçinde İl MEM’e gönderilir

    37

Fiili Hizmet Zammı İşlemleri

1-Dilekçe

2-Gerekçeyi gösteren belge

2 iş günü İçinde İl MEM’e gönderilir

    38

Burs Onayı

İlköğretim ve Orta Öğretim Kurumları Burs ve Sosyal yardımlar Yönetmeliğinin 19.Maddesi

Kurumlarca Onaylanan Başvurular süresi içerisinde Müdürlüğümüzce sistem üzerinde onaylanır.

    39

Yurt Kapama

Yönetmelik 12.Maddesinde belirtilen belgeler

2 iş günü İçinde İl MEM’e gönderilir

    40

Yurt Devir ve Nakil İşlemeleri

Yönetmelik 10.Maddesinde belirtilen belgeler

2 iş günü İçinde İl MEM’e gönderilir

    41

Anasınıfı Açılması ile ilgili İş ve İşlemleri

1-Kurumdan gelen üst yazı

2 iş günü İçinde İl MEM’e gönderilir

    42

Anaokullarımızın Açmış Olduğu Yaz Okullarının Valilik Onayının alınması.

1-Öğrenci Listesi

2-Velilerin Dilekçesi

3-Kurum üst yazı

2 iş günü İçinde İl MEM’e gönderilir

    43

Hususi Damgalı (Yeşil Pasaport)

1-Kurum üst yazı

2-Dilekçe (Okula/Kuruma Yazılacak)

3-Form

4-Nüf.Cüz.Fot.ve Aslı

5-4 Adet Vesikalık Fotoraf (Zemin Beyaz)

6-Son Terfi Formu

2 iş günü İçinde İl MEM’e gönderilir

    44

Hizmet Damgalı (Pasaport)

1-Kurum üst yazı

2-Dilekçe (Okula/Kuruma Yazılacak)

3-Form

4-Nüf.Cüz.Fot.ve Aslı

5-4 Adet Vesikalık Fotoraf (Zemin Beyaz)

6-Son Terfi Formu

7-Yurt Dışı Görevlendirme yazısı

 

2 iş günü İçinde İl MEM’e gönderilir

    45

Görev ve Sıra Tahsisi Lojman Başvurusu

1- Dilekçe

2- Kamu Konutlar Tahsis Talep Beyannamesi

3- Kamu Konutları giriş tutanağı

2 iş günü İçinde İl MEM’e gönderilir

    46

Görev ve Sıra Tahsisi Lojman Boşaltılması

1-Kamu Konutları geri alma tutanağı

2-MESKİ’den Borcu yoktur yazısı

3-TEDAŞ’tan Borcu yoktur yazısı

 

2 iş günü İçinde İl MEM’e gönderilir

    47

Kurs Onayı

1-Dilekçe

2-Görev yeri belgesi

3-Açacağı Kurs alanı dışında ise Yeterlilik belgesi

4-Kursiyer Listesi

5-Okul üst yazısı

.Usta Öğreticilerden

1-Dilekçe

2-Diploma yada yeterlilik belgesi

3-Sağlık Beyanı

4-Sabıka Beyanı

5-Nuf.Cüz.Fot

6-Kursiyer Listesi

2 İş günü

    48

Kurs

Kurs Onayı hazırlanırken Grekli belgeler alındığı için kurs sırasında belge istenmemektedir Ancak STK’lar ile açılacak kurslarda protokol hazırlanır.

Etkiliğin gerçekleşeceği süre sınırlıdır.

    49

Sertifika Onayı

1-Kurum üst yazısı

2-Kursiyer Listesi

3-Sınav Sonu Tutanağı

4-Kursiyer Kimlik Fot.

3 İş günü

    50

Kurs Dışı Etkinlikler

Seminer, Sergiler

Etkiliğin gerçekleşeceği süre sınırlıdır.

    51

İl İçi Atama

1-Okul Görüşü

2-Dilekçe

2 iş günü İçinde İl MEM’e gönderilir

    52

İşkur Personeli Sözleşme İşlemleri ve Diğer İşlemler

1-İşkur kayıt belgesi

2-Son 6 ay içinde çekildiği 4 adet Fot.

3-Diploma veya geç.mez.belgesi

4-Salık Beyanı

5-Sigorta Kimlik belgesi

15 Gün

    53

Görevlendirmeler kurum içi Gör(02) Kurum Dışı(03)

1-Görevlendirmek isteğine dair dilekçe

2-Kurum Üst Yazısı

2 İş Günü İçerisinde MEM’e gönderilir

    54

İstifa işten ayrılma İşe son verme işleri

1-Okul/Kurum Üst yazısı

2-Dilekçe

3-Soruşturma Sonucu gelen soruşturma Raporu

Bakanlık tarafından verilen sürelere göre

    55

Personel Alımı Personel Talepleri(01)

1-Müracaat formu

2-Diploma fotokopisi

Başvuru kılavuzunda belirtilen süreler

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen belirtilen sürede tamamlanması veya yukarıda tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespit edilmesi durumunda müracaat yerine yada ikinci müracaat yerine başvurunuz.

     İlk müracaat yeri                                                               İkinci müracaat yeri

     İsim : Ali YILMAZ                                                                İsim :Kaya ÇITAK    
Unvan :Toroslar İlçe Milli Eğitim Müdürü                    Unvan :Kaymakam     
Adres :Toroslar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü                Adres :Toroslar Kaymakamlığı     Tel :(0324) 322 43 59 ve 60                                             Tel :(0324) 322 26 26 ve 27     Fax (0324) 322 43 61                                                         Fax (0324) 322 26 32     E-posta :toroslar33@meb.gov.tr                                   E-posta :toroslar@icisleri.gov.tr

 

 

T.C.

TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI

                                                           İlçe Emniyet Müdürlüğü

                                           
HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

SIRA

NO

HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA

SÜRESİ(EN GEÇ SÜRE)

1

YİVSİZ TÜFEK SATIN ALMA BELGESİ

1-DİLEKÇE

2-DOKTOR RAPORU

3-SABIKA KAYDI

4- 4 ADET FOTOĞRAF

5-PARMAK İZİ

6-ADLİ OLAYLARA KARIŞANLARDAN KESİNLEŞMİŞ MAHKEME KARARI

 

1 GÜN

2

YİVSİZ TÜFEK RUHSATNAMESİ

1-MALİYE HARÇ MAKBUZU

2-TÜFEK FATURASI

1 GÜN

3

SES VE GAZ TABANCA KAYIT BELGESİ

1-DİLEKÇE

2-SABIKA KAYDI

3-TABANCA FATURASI

 

30 DAKİKA

 

4

PROTEKNİK MADDELERİN KULLANIMI(HAVAİ FİŞEK GÖSTERİSİ)

1-DİLEKÇE

2-PROTEKNİK MADDELERİ KULLANACAK KİŞİNİN A SINIFI ATEŞLEYİCİ YETERLİK BELGESİ

3-TAAHÜTNAME

4-TEHLİKELİ MADDE ZORUNLU SORUMLULUK SİGORTA POLİÇESİ(NOTER TASDİKLİ VEYA ASLI)

5-PROTEKNİK MADDELERİN KULLANILMASINI İSTEYEN ŞAHIS VEYA ŞİRKETLER TARAFINDAN VERİLEN VEKALETNAME

1 GÜN

5

KİMLİK BİLDİRİMİ

1-İŞLETİCİ VEYA ÇALIŞANLARA AİT KİMLİK BİLDİRME BELGESİ

2-NÜFUS CÜZDANI FOTOKOPİLERİ

 

30 DAKİKA

6

ŞİKAYET DİLEKÇELERİ

1-C.BAŞSAVCILIĞINDAN HAVALELİ DİLEKÇE

2-NÜFUS CÜZDAN FOTOKOPİSİ

30 DAKİKA

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

İlk Müracaat Yeri:                                                              İkinci Müracaat Yeri:

İsim:TOROSLAR İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ              İsim:MERSİN İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ

Unvan              :                                                                     Unvan             :

Adres               :Güneykent Mah.Mimar Sinan Bul.        ADRES:

 

T.C.

TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI

İlçe Emniyet Müdürlüğü

 

HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

 

SIRA

NO

HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA

SÜRESİ(EN GEÇ SÜRE)

1

YİVSİZ TÜFEK SATIN ALMA BELGESİ

1-DİLEKÇE

2-DOKTOR RAPORU

3-SABIKA KAYDI

4- 4 ADET FOTOĞRAF

5-PARMAK İZİ

6-ADLİ OLAYLARA KARIŞANLARDAN KESİNLEŞMİŞ MAHKEME KARARI

 

1 GÜN

2

YİVSİZ TÜFEK RUHSATNAMESİ

1-MALİYE HARÇ MAKBUZU

2-TÜFEK FATURASI

1 GÜN

3

SES VE GAZ TABANCA KAYIT BELGESİ

1-DİLEKÇE

2-SABIKA KAYDI

3-TABANCA FATURASI

 

30 DAKİKA

 

4

PROTEKNİK MADDELERİN KULLANIMI(HAVAİ FİŞEK GÖSTERİSİ)

1-DİLEKÇE

2-PROTEKNİK MADDELERİ KULLANACAK KİŞİNİN A SINIFI ATEŞLEYİCİ YETERLİK BELGESİ

3-TAAHÜTNAME

4-TEHLİKELİ MADDE ZORUNLU SORUMLULUK SİGORTA POLİÇESİ(NOTER TASDİKLİ VEYA ASLI)

5-PROTEKNİK MADDELERİN KULLANILMASINI İSTEYEN ŞAHIS VEYA ŞİRKETLER TARAFINDAN VERİLEN VEKALETNAME

1 GÜN

5

KİMLİK BİLDİRİMİ

1-İŞLETİCİ VEYA ÇALIŞANLARA AİT KİMLİK BİLDİRME BELGESİ

2-NÜFUS CÜZDANI FOTOKOPİLERİ

 

30 DAKİKA

6

ŞİKAYET DİLEKÇELERİ

1-C.BAŞSAVCILIĞINDAN HAVALELİ DİLEKÇE

2-NÜFUS CÜZDAN FOTOKOPİSİ

30 DAKİKA

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

İlk Müracaat Yeri                                                                    İkinci Müracaat Yeri

İsim:TOROSLAR İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ                  İsim:MERSİN İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ

Unvan:                                                                                      Unvan:

Adres:Güneykent Mah.Mimar Sinan Bul.No:56              Adres:Limonluk Mah.2457 Sok.No:5

                                                TOROSLAR/MERSİN                                                                  MERSİN       
Tel: 0324 223 86 86                                                                Tel: 0324 328 42 90-95

Faks:                                                                                       Faks:

E-Posta:                                                                                  E-Posta:www.mersin.pol.tr                                   

 

                                                          

 
                

Emniyet  Genel Müdürlüğü Jandarma Genel Komutanlığı Sahil Güvenlik Komutanlığı Çukurova Kalkınma Ajansı Valilikler Türk İdareciler Derneği Türkiye'nin Eğitim Portalı Haydi Kızlar Okula Eğitime Destek Ana-Kız Okuldayız Dumansız Hava Sahası TEMA Vakfı İnsan Hakları Kurulu

Emniyet  Genel Müdürlüğü Jandarma Genel Komutanlığı Sahil Güvenlik Komutanlığı Çukurova Kalkınma Ajansı Valilikler Türk İdareciler Derneği Türkiye'nin Eğitim Portalı Haydi Kızlar Okula Eğitime Destek Ana-Kız Okuldayız Dumansız Hava Sahası TEMA Vakfı İnsan Hakları Kurulu

Toroslar Kaymakamlığı - Çağdaşkent Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı No:58-MERSİN
Telefon:0 324 322 26 26 – 27 Faks: 0 324 322 26 32 e-posta : kaymakamlik@toroslar.gov.tr