EŞİ VEFAT ETMİŞ BAYANLARA YÖNELİK YARDIM PROGRAMI
 
 
        Eşi Vefat Eden Kadınlara Yönelik Yardım Programından faydalanmak için başvuru yapan kişinin aynı zamanda 2022 sayılı Kanuna göre Yaşlı veya Özürlü Maaşı alması durumunda, kişi iki yardım programından sadece birini tercih edebilecektir. Vakıf çalışanı tarafından vatandaşa her iki yardıma dair ödemelere ilişkin mevzuat bilgisi (2022 sayılı Kanuna göre aldığı aylıktan vazgeçmesi halinde gelir tespiti yaptırma zorunluluğu doğacağı vb.) aktarılacaktır. Ayrıca diğer yardımdan feragat ettiğine dair ilgili Vakıftan dilekçe alınacaktır.
 
        Eşi Vefat Eden Kadınlara Yönelik Yardım Programından faydalanmak için başvuru yapan kişinin aynı zamanda Evde Bakım Aylığı uygulaması kapsamında "özürlüye bakan kişi olarak (bakıcı)" hak sahibi olması durumunda, asgari ücret düzeyinde bir geliri olduğundan dolayı, Eşi Vefat Eden Kadınlara Yönelik Yardım programından faydalandırılmayacaktır.
 
        Eşi Vefat Eden Kadınlara Yönelik Yardım Programından faydalanmak için başvuru yapan kişinin aynı hanede birlikte yaşadığı çocuklarının sosyal güvenlik kapsamında olması durumunda, 3294 sayılı Kanuna göre muhtaçlık tespitinin hane yaklaşımı göz önünde bulundurularak yapılması nedeniyle, bu kişi bahsi geçen yardım programından faydalandırılmayacaktır.
 
        Eşi Vefat Eden Kadınlara Yönelik Yardım Programından faydalanmak için başvuru yapankişinin çocuklarından ayrı yaşaması ve sadece onların sağlık güvencelerinden yararlanmasıdurumunda, bu kişi bahsi geçen yardım programından 3294 sayılı Kanun kapsamında olmasışartıyla faydalandırılacaktır.