TOROSLAR İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ
BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER
 
 
 
        1- KİMLİK KARTI VERİLMESİ
 
 
          a) https://randevu.nvi.gov.tr internet sitesinden veya “Alo 199” çağrı merkezi aracılığı ile randevu alınarak ya da randevusuz olarak on beş yaşını tamamlamış herkesin şahsen başvurması
 
        b) 1 adet biometrik fotoğraf
 
        c) Nüfus cüzdanı, Aile cüzdanı, pasaport veya sürücü belgesi yerine geçen fotoğraflı belge
 
        d) Kimlik ücretinin ödendiğini gösterir dekont
 
 
        2- EHLİYET KARTI VERİLMESİ
 
 
           a) https://randevu.nvi.gov.tr internet sitesinden veya “Alo 199” çağrı merkezi aracılığı ile randevu alınarak ya da randevusuz olarak on beş yaşını tamamlamış herkesin şahsen başvurması
 
        b) 1 Adet biometrik fotoğraf
 
        c) Resmi veya özel sağlık kurum ve kuruluşlarından alınacak sağlık raporu
 
        d) Eski Ehliyet Belgesi
 
        e) Ehliyet Kartı ücretinin ödendiğini gösterir dekont
 
 
        3- PASAPORT KARTI VERİLMESİ
 
        
           a) https://randevu.nvi.gov.tr internet sitesinden veya “Alo 199” çağrı merkezi aracılığı ile randevu alınarak ya da randevusuz olarak on beş yaşını tamamlamış herkesin şahsen başvurması
 
        b) 1 adet biometrik fotoğraf
 
        c) Eski Pasaport Belgesi
 
        d) Öğrenci ise öğrenci olduğunu gösterir belge
 
        e) Kimlik Kartı
 
        d) Pasaport kartı ücretinin ödendiğine gösterir belge
 
 
        4- NÜFUS KAYIT ÖRNEĞİ, YERLEŞİM YERİ VE DİĞER ADRES BELGESİ VERİLMESİ
 
           a) Nüfus Cüzdanı ya da kimliğini kanıtlayan belge
 
         b) Beyanın teyit edici elektrik, su, telefon, doğalgaz abonelik sözleşmesi veya faturası
 
 
 
 
 
KİMLİK, EHLİYET VE PASAPORT BEDELLERİ
 
 
Eski Tip (2016 Öncesi Alınan Sürücü Belgeleri)
Sürücü Belgelerinin Yenisi İle Değiştirilmesi İşlemlerinde
 
 
“Vakıf Hizmet Bedeli” Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Hesaplarına
 
 
2 TL
 
“Değerli Kağıt Bedeli” Vergi Tahsil Yetkisi Verilen Banka Hesaplarına
 
 
13,00 TL
 
Yeni Tip (2016 Sonrası Alınan Sürücü Belgeleri)
Sürücü Belgelerinin Yenilenmesi İşlemlerinde
 
 
“Vakıf Hizmet Bedeli” Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Hesaplarına
 
 
30 TL
 
“Değerli Kağıt Bedeli” Vergi Tahsil Yetkisi Verilen Banka Hesaplarına
 
 
166,00 TL
 
İlk Defa Sürücü Belgesi Alımı veya Sınıf Ekleme İşlemleri İçin
 
 
“Vakıf Hizmet Bedeli” Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Hesaplarına
 
 
30,00 TL
 
“Değerli Kağıt Bedeli” Vergi Tahsil Yetkisi Verilen Banka Hesaplarına
 
 
166,00 TL
 
“A, A1, A2, F” sınıfları için (Engelli “A” Sertifikaları da Dahil) Harç Ücreti Vergi Tahsil Yetkisi Verilen Banka Hesaplarına
 
 
203,40 TL
 
“B” sınıfı için (Engelli “B” Sertifikaları da Dahil) Harç Ücreti Vergi Tahsil Yetkisi Verilen Banka Hesaplarına
 
 
613,30 TL
 
“B1, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, G, M” sınıfları için Harç Ücreti Vergi Tahsil Yetkisi Verilen Banka Hesaplarına
 
 
1023,20 TL
 
Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı Başvuru Nedeni
 
 
Kanuni bildirim süresi dışında doğum nedeni ile düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı
 
 
22,50 TL
 
Değiştirme nedeni ile düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı
 
 
22,50 TL
 
Nüfus Cüzdanı Kayıp Bedeli
 
 
22,50 TL
 
Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı Kayıp Bedeli
 
 
45,00 TL
 
 
PASAPORT HARÇ VE DEFTER BEDELLERİ
 
SÜRE                            HARÇ                    DEFTER                            TOPLAM
 
6 AY                                     170,00 TL                     133,50 TL                                    303,50 TL
 
1 YIL                                   248,40 TL                     133,50 TL                                    381,90 TL 
 
2 YIL                                   405,50 TL                     133,50 TL                                    539,00 TL
 
3 YIL                                   575,90 TL                     133,50 TL                                    709,40 TL
 
4+ YIL                                 811,60 TL                     133,50 TL                                    945,10 TL
 
 
 
 
 
 
Kimlik, Ehliyet ve Pasaport başvuru bedellerini başvurudan önce https://randevu.nvi.gov.tr/#/nvi/odeme adresinde belirtilen ödeme noktalarına veya https://ivd.gib.gov.tr internet adresin üzerinden sana pos uygulaması ile kredi kartı veya banka kartı aracılığı ile yatırılması gerekmektedir. Ödemeye dair belge (makbuz veya dekont) gerektiğinde gösterilmek üzere muhafaza edilmelidir.