………………
SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞINA
 
Vakfınızca yürütülen 'Muhtaç Asker Ailelerine Yardım Programı' için ihtiyaç duyulan araştırmaların yapılarak söz konusu yardım programından faydalanmam için gerekli işlemlerin yapılmasını ve başvurumun alınmasını arz ederim.
 
 
 
                                                                Adı Soyadı/İmzası
 
 
 
 
 
 
 
Başvuru Tarihi:
 
 
 
 
Başvuru Yapan Kişinin Adı-Soyadı:
 
 
 
Başvuru Yapan Kişinin TC Kimlik Numarası:
 
 
 
Başvuru Yapan Kişinin Askerdeki Kişiye Yakınlığı:
 
 
 
Adresi:
 
 
 
Telefon Numarası:
 
 
 
Askerde Bulunan Kişinin Adı-Soyadı:
 
 
 
Askerde Bulunan Kişinin TC Kimlik Numarası:
 
 
 
Askerlik Başlangıç Tarihi:
 
 
 
Askerlik Bitişi Tarihi:
 
 
 
        Başvuru için gerekli belgeler:
  • Başvuran Kişinin Nüfus Cüzdanı(TC Kimlik Numarasının Yazılı Olduğu)Örneği
  • Askerlik Belgesi(Askerlik Şubesinden temin edilen)
        Dikkat edilecek hususlar:
  • Askerde bulunan kişi evliyse resmi nikahlı eşinin başvurusu alınacaktır.
  • Askerde bulunan kişi evli değilse anne veya babasının başvurusu alınacaktır.
 
MUHTAÇ ASKER AİLELELERİNE YARDIM PROĞRAMI 2013 HAZİRAN AYINDA SONUÇLANMAYA BAŞLAYACAKTIR. HAZİRAN AYINA KADAR SADECE YUKARIDAKİ DİLEKÇE İLE VAKIFLARIMIZA BAŞVURU YAPILACAKTIR