ŞARTLI EĞİTİM YARDIMLARI
(ŞEY-ŞSY)
 
 
1-Şartlı Eğitim Yardımları (ŞEY) Nedir?
 
        Şartlı Eğitim Yardımı (ŞEY), yoksulluk nedeniyle okul çağındaki çocuklarını okula gönderemeyen veya okuldan almak zorunda kalan ailelere çocukların okula devam etmeleri şartıyla; 0-6 yaş arasında olan okul öncesi çocuklarını düzenli sağlık kontrollerine götüremeyen ailelere ise çocuklarını düzenli sağlık kontrolüne götürmeleri şartlarıyla ekonomik destek vermek üzere düzenli nakdi yardım yapılarak yürütülen bir sosyal yardım programıdır.
 
1.1. ŞEY'nin Hedef Kitlesi Kimlerdir?
 
        Şartlı Nakit Transferi uygulamasının temel hedef kitlesi; ekonomik güçlükler nedeniyle çocuklarını okula gönderemeyen ya da düzenli sağlık kontrollerini yerine getiremeyen herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumu'na tabi olmayan ve düzenli geliri olmayan nüfusun en yoksul kesimidir.
 
1.2.ŞEY Yardımına Kimler Başvurabilir?
 
        ŞEY Eğitim Yardımı için: İlköğretim veya ortaöğretimde eğitim gören çocuğa sahip olan ve kendisi ile eşi SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığına tabi olmayan kişiler,
ŞEY Sağlık Yardımı için: 0-6 yaş arasında çocuğa sahip olan ve kendisi ile eşi SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığına tabi olmayan kişiler,
 
1.3. ŞEY Başvuruları Hangi Tarihlerde ve Nereye Yapılır?
 
        ŞEY başvuruları kişinin ikamet ettiği yerde; İllerde Valilik, İlçelerde ise Kaymakamlık bünyesindeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına yapılır.
 
1.4. ŞEY Başvurusu için Gerekli Belgeler Nelerdir?
 
1) ŞEY Başvuru Formu (İl/ilçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarından temin edilecek),
 
2) İkametgâh belgesi,
 
3) Başvuru sahibinin, evli ise eşinin ve çocuklarının T.C. Kimlik numarası bulunan nüfus cüzdanı fotokopileri,
 
4) Boşanmış durumda bulunanlar için boşanma ilamı,
 
5) Öğrenci belgesi ( İlköğretim ve Lisede eğitim gören çocuklar için),
 
6) Vakıf tarafından istenebilecek diğer ek belgeler (vasilik belgesi vb)
 
1.5. ŞEY'ye Başvurularda Dikkat Edilecek Hususlar Nelerdir?
 
        Kendisi ve/veya eşi SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığına tabi olan kişilerin sosyal güvenlik durumları SYD Vakıflarınca tespit edilmekte ve başvuruları değerlendirmeye alınmamaktadır.
Başvuru formunda verilen tüm bilgiler kesinlikle doğru olmalıdır. Bu bilgiler başvuruyla birlikte başvuran kişinin imzaladığı 'Şartlı Nakit Transferi Sözleşmesi' ile garanti altına alınmakta ve bilgilerin doğru olup olmadığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca da araştırılmaktadır.
İlköğretim veya lisede eğitim gören çocuğa ve 0-6 yaş arasında çocuğa sahip olmayan kişiler ŞEY eğitim ve sağlık yardımı için başvuruda bulunmamalıdır.
2.ŞEY Haksahibi Ödemeleri Hangi Koşullarda Devam Eder?
 
        Başvuruda bulunan kişilerden, ŞEY yardımını almaya hak kazananların ödemeleri aşağıdaki şartları yerine getirmeleri halinde devam eder.
 
ŞEY Eğitim Yardımı İçin:
 
        İlköğretim 1.sınıf ile Lise son sınıf arasında okula giden çocukların, iki ay arka arkaya 4 gün ve üzeri (okulun açık olduğu gün sayısı üzerinden %20 ve fazlası gün) devamsızlık sınırını aşmayacak şekilde eğitimlerine devam etmeleri,
 
ŞSY Sağlık Yardımı İçin:
 
        ŞSY Sağlık yardımı aşı parası değildir. Bu yardımın düzenli bir şekilde alınabilmesi için 0-6 yaş grubu çocukların sağlık ocaklarına sadece aşı için değil, bazı hastalıkların önceden tespit edilmesi için yapılan sağlık kontrolleri için de götürülmeleri gerekmektedir.
Sağlık yardımından yararlanan çocukların hangi tarihlerde kontrollere götürülecekleri sağlık ocakları tarafından verilen 'Kontrol Kartının' üzerinde yazmaktadır,
 
2.2. ŞEY' de Hangi Durumlarda Ödemeler Kesilir?
 
Hak sahiplerinin ödemeleri aşağıdaki durumlarda kesilmektedir;
 
* Eğitim yardımı alan çocukların iki ay arka arkaya 4 gün ve üzeri (okulun açık olduğu gün sayısı üzerinden %20 ve fazlası gün) devamsızlık yapmaları,
 
* Eğitim yardımı alan çocukların mezun olmaları, okuldan atılmaları ya da vakfa haber vermeksizin okul değiştirmeleri,
 
* Sağlık yardımı alan çocukların sağlık ocaklarınca belirlenen tarihlerde düzenli olarak sağlık kontrollerini yaptırmamaları,
 
* Sağlık yardımını alırken okul çağına gelen çocukların okula kaydı yapıldıktan sonra öğrenci belgelerinin vakfa verilmemesi,
 
* Haksahibi olan kişinin bağlı bulunduğu vakfa haber vermeksizin ikamet ettiği adresini ya da İl/İlçesini değiştirmesi,
 
* Haksahibi olan kişinin veya eşinin sosyal güvenlik kurumuna bağlı (Emekli Sandığı, Bağ-Kur, SSK) bir işe başlaması,
 
* Haksahibi olan kişinin ekonomik durumunda iyi yönde değişiklik olması,
 
* Haksahibi olan kişinin ya da yardım yapılan çocuklardan herhangi bir tanesinin vefat etmesi,
 
* Bütün bunların yanında ŞEY başvurusu sırasında imzalanan 'Sözleşme'ye aykırı davranılması
 
3. ŞEY YARDIMI İÇİN BAŞVURDUM AMA ŞU ANA KADAR HERHANGİ BİR ÖDEME ALAMADIM YA DA ÖDEMELERİMİ EKSİK ALMAKTAYIM; SEBEPLERİ NELER OLABİLİR VE BU DURUMDA NE YAPMALIYIM?
 
ŞEY yardımı için başvuruda bulunmanız size bu yardımın yapılacağı anlamına gelmez. Çünkü başvurunuz, verdiğiniz bilgi ve belgeler çerçevesinde değerlendirilmekte ve bunun sonucunda ANCAK yardıma muhtaç olduğunuz ortaya çıkarsa yardım yapılmaktadır.
 
ŞEY yardımını alamamanızın aşağıda belirtilen bir veya birkaç sebebi olabilir:
 
* Kendinizin veya eşinizin EMEKLİ SANDIĞI, BAĞ-KUR veya SSK'lı olarak bir işte çalışıyor ya da bu kurumlardan düzenli bir gelir (maaş, ücret) alıyor olması,
 
* Kendinizi/ailenizi geçindirmeye yetecek miktarda düzenli bir gelire ya da mal varlığına sahip olmanız,
 
* Bakmakla yükümlü olduğunuz 0-6 yaş arasında ya da ilköğretim/ortaöğretimde eğitim gören çocuklarınızın olmaması,
 
* İkamet yerinizdeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına verdiğiniz bilgiler doğrultusunda bilgisayar ortamında yapılan PUANLAMA sonucunda YETERLİ PUANI ALAMAMANIZ,
 
* İkamet yerinizdeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının Mütevelli Heyetince bu YARDIMDAN YARARLANMANIZIN uygun görülmemesi.
 
EĞER ŞEY'DEN DÜZENLİ OLARAK ÖDEME ALMAK İSTİYORSANIZ:
 
OKUL ÇAĞINDAKİ ÇOCUKLARINIZI DÜZENLİ OLARAK OKULA GÖNDERİN!
 
0-6 YAŞ ÇOCUKLARINIZI SİZE SÖYLENEN TARİHLERDE DÜZENLİ OLARAK BAĞLI BULUNDUĞUNUZ SAĞLIK OCAĞINA GÖTÜRÜN!
 
ÇOCUKLARINIZIN OKULA BAŞLAMA, SINIF ATLAMA YA DA OKUL DEĞİŞTİRME GİBİ BİLGİLERİNİ BELGELERİYLE BİRLİKTE BAĞLI BULUNDUĞUNUZ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFINA BİLDİRİN!